Zakres obowiązków

A
A
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2016 r.

Do kompetencji Skarbnika Miasta Teresy Blacharskiej należy:

 1. nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem projektu budżetu Miasta,
 2. opracowywanie założeń polityki finansowej Miasta,
 3. współudział w wypracowywaniu polityki kształtowania cen za usługi komunalne,
 4. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
 5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 6. nadzór nad wymiarem, poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych ,
 7. nadzór nad opracowywaniem Wieloletniego Planu Finansowego oraz prognozy kwoty długu Miasta,
 8. nadzór nad płynności finansową Miasta,
 9. akceptacja dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 10. koordynowanie prac związanych z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów Miasta do wymogów ustawowych,
 11. organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
 12. współpraca z bankami oraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
 13. koordynacja zadań związanych z windykacją należności Miasta.
 14. nadzorowanie spraw realizowanych przez Wydział:
  • Budżetu Miasta i Podatków
  • Finansowy.
 15. współpraca z Komisjami Rady Miasta, a w szczególności z:
  • Komisją Strategii i Budżetu,
  • Komisją Rewizyjną.