Konsultacje z mieszkańcami

A
A
Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2016 r.

Rejestr konsultacji społecznych i i działań i spotkań o charakterze konsultacyjnym: 1 stycznia - 31 marca 2016 r.
lp. Wydział/
jednostka
Przedmiot konsultacji Terytorium objęte konsultacjami Wskazanie osób uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach Czas trwania konsultacji
(data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji)
Sposób, miejsce i forma przeprowadzenia konsultacji Koszt przeprowadzonych konsultacji
SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA
BIURO ROZWOJU GDAŃSKA
1. Biuro Rozwoju Gdańska W ramach prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Seminarium - Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie Miasto Gdańsk Prezydent, Rada Miasta Gdańska, Wydziały UM, Rada Studium, MKUA, Rady Dzielnic, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, GARG, Rada Gdańskich Inwestorów, ZDiZ, GIWK, Urząd Marszałkowsju, RDOŚ, Nadleśnictwo Gdańsk, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, uczelnie wyższe, przedstawiciele jednostek z gmin ościennych 14.01.2016 Sala Akwen w
budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24;
seminarium i dyskusja z uczestnikami + ankieta
wynajem Sali (500 zł za 3 spotkania)
2. Biuro Rozwoju Gdańska W ramach prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Seminarium - Ośrodki usługowe w Gdańsku Miasto Gdańsk Prezydent, Rada Miasta Gdańska, Wydziały UM, Rada Studium, MKUA, Rady Dzielnic, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, GARG, Rada Gdańskich Inwestorów, ZDiZ, ZTM, Instytut Kultury Miejskiej, Gdański Archipelag Kultury, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Kultury Współczesnej Łaźnia, Gdańska Galeria Miejska, Biblioteka Publiczna, Urząd Marszałkowski, PBPR, PKM, SKM, Agencja Rozwoju Pomrza, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, uczelnie wyższe, przedstawiciele jednostek z gmin ościennych 28.01.2016 Sala Akwen w
budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24; seminarium i dyskusja z uczestnikami + ankieta
3. Biuro Rozwoju Gdańska W ramach prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Seminarium - Mieszkalnictwo Miasto Gdańsk Prezydent, Rada Miasta Gdańska, Wydziały UM, Rada Studium, MKUA, Rady Dzielnic, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Komisja Zrównoważonego Rozwoju, GARG, DRMG,Rada Gdańskich Inwestoró, ZDiZ, GPEC, Gdańskie Melioracje, GIWK, EC Elektrociepłownia, TBS Motława, Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Gdańskie Inwstycje Komunalne, Urząd Marszałkowski, PBPR, , Agencja Rozwoju Pomrza, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, uczelnie wyższe, przedstawiciele jednostek z gmin ościennych 11.02.2016 Sala Akwen w
budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24; seminarium i dyskusja z uczestnikami + ankieta
4. Biuro Rozwoju Gdańska W ramach prac nad SUiKZP spotkanie z grupami ekspertów nt. "Możliwości rozwojowe funkcji przemysłowo-portowej i przemysłowej na terenie gdańska grono eksperckie i środowiska branżowe eksperci i środowiska związani z tematyką portową 21.03.2016 siedziba BRG, prezentacja i dyskusja brak
5. Biuro Rozwoju Gdańska W ramach prac nad SUiKZP spotkanie z grupami ekspertów nt. "Nauka i szkolnicwo wyższe w polityce przestrzennej" grono eksperckie i środowiska branżowe eksperci i środowiska związani z tematyką nauki i szkolnictwa wyższego 23.03.2016 siedziba BRG, prezentacja i dyskusja brak
6. Biuro Rozwoju Gdańska W ramach prac nad SUiKZP spotkanie z grupami ekspertów nt. zagadnień transportowych grono eksperckie i środowiska branżowe eksperci i środowiska związani z zagadnieniami transportowymi 24.03.2016 siedziba BRG, prezentacja i dyskusja brak
7. Biuro Rozwoju Gdańska w ramach prac nad SUiKZP: prezentacja projektu uwarunkowań i założeń do nowego Studium środowiska branżowe Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, NOT, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego RMG, Komisja Zrównoważonego Rozwoju RMG 05.04.2016
12.04.2016
prezentacja z dyskusją, siedziba SARP-u i siedziba BRG brak
8. Biuro Rozwoju Gdańska spotkanie informacyjne w spr. trasy komunikacyjnej tj. Nowej Kielnieńskiej, Nowej Spacerowej i Zielonego Bulwaru Miasto Gdańsk Rady Dzielnic Miasta Gdańska 23.03.2016
07.04.2016
13.04.2016
prezentacja z dyskusją,
miejsca spotkań: V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku; Łaźnia Dolne Miasto; Dom Sąsiedzki przy ul. Uczniowskiej 22
500 zł transport krzeseł
GDANSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
9. GZNK
Zespół ds. Podwórek
interwecja Z-cy Prezydenta Piotra Grzelaka wnętrze podwórzowe-
ul. Mariacka Klesza
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 7 styczeń 2016r., godz. 14.00 - 14.30 moderacje z mieszkańcami
konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wnętrz podwórzowych na terenie Gdańska interwecja Z-cy Prezydenta Piotra Grzelaka wnętrze podwórzowe - ul. Przędzalnicza, Szeroka, Św. Ducha

Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 7 styczeń 2016r., godz. 16.30 - 19.00

7 styczeń 2016r., godz. 14.00 - 14.30
spotkanie otwarte z mieszkańcami, IKM
ul. Długi Targ 47
konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wnętrz podwórzowych na terenie Gdańska wnętrze podwórzowe-
ul. Mariacka Klesza
wnętrze podwórzowe -
ul. Przędzalnicza, Szeroka, Św. Ducha
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 7 styczeń 2016r., godz. 16.30 - 19.00 moderacje z mieszkańcami

spotkanie otwarte z mieszkańcami, IKM ul. Długi Targ 47

moderacje z mieszkańcami
10. GZNK
Zespół ds. Podwórek
warsztaty projektowe zagospodarowania wnętrz podwórzowych wnętrze podwórzowe - ul. Klesza, Grząska, Mariacka Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 12 styczeń 2016r., godz. 16.30 - 19.0012 styczeń 2016r., godz. 16.30 - 19.00 warsztaty z mieszkańcami, świetlica GZNK SZB ul. Partyzantów 74
GZNK
Zespół ds. Podwórek
wizja lokalna z mieszkańcami wnętrze podwórzowe -
ul. Grunwaldzka 31-49, Czarnieckiego 5a oraz 9
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 14 styczeń 2016r., godz. 12.00 - 13.3014 styczeń 2016r., godz. 12.00 - 13.30 moderacje z mieszkańcami
GZNK
Zespół ds. Podwórek
warsztaty projektowe zagospodarowania wnętrz podwórzowych wnętrze podwórzowe - ul. Grunwaldzka 31-49, Czarnieckiego 5a oraz 9 /za dawną restauracją ,,Morska"/ Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 18 styczeń 2016r., godz. 16.00 - 21.0018 styczeń 2016r., godz. 16.00 - 21.00 warsztaty z mieszkańcami, świetlica GZNK SZB
ul. Partyzantów 74warsztaty z mieszkańcami, świetlica GZNK SZB
ul. Partyzantów 74
11. GZNK
Zespół ds. Podwórek


wnętrze podwórzowe-
ul. Powstańców Wartszawskich oraz Płowce
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 20 styczeń 2016r., godz. 12.00 - 13.30 spotkanie otwarte z mieszkańcami na miejscu w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdańsku
GZNK
Zespół ds. Podwórek
konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wnętrz podwórzowych na terenie Gdańska wnętrze podwórzowe
ul. Podwale Staromiejskie, Podmłyńska, Kowalska, Na piastach
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 27 styczeń 2016r., godz. 11.00 - 12.30
27 styczeń 2016r., godz. 11.00 - 12.30
warsztaty z mieszkańcami, świetlica GZNK SZB
ul. Partyzantów 74warsztaty z mieszkańcami, świetlica GZNK SZB ul. Partyzantów 74
GZNK
Zespół ds. Podwórek
konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wnętrz podwórzowych na terenie Gdańska wnętrze podwórzowe
ul. Jasna, Wesoła, Malczewskiego wnętrze podwórzowe
ul. Jasna, Wesoła, Malczewskiego
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 1 luty 2016r.,
godz. 15.00 - 19.30
1 luty 2016r.,
godz. 15.00 - 19.30
warsztaty z mieszkańcami, świetlica GZNK SZB
ul. Partyzantów 74 warsztaty z mieszkańcami, świetlica GZNK SZB ul. Partyzantów 74
12. Zespół ds. Podwórek konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania podwórek Głównego Miasta wnętrza podwórzowe
ul. Ogarna, Garbary, Grobla II, Długi Targ, Chlebnicka, Pończoszników wnętrza podwórzowe
ul. Ogarna, Garbary, Grobla II, Długi Targ, Chlebnicka, Pończoszników
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 8 luty 2016r.,
godz. 9.00 - 13.30
8 luty 2016r., godz. 9.00 - 13.30
spotkanie informacyjne i projektowe na terenie wskazanego wnętrza podwórzowegospotkanie informacyjne i projektowe na terenie wskazanego wnętrza podwórzowego
Zespół ds. Podwórek konsultacje z mieszkańcami w sprawie Zagospodarowania Podwórek Głównego Miasta wnętrza podwórzowe
ul. Grobla III
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 9 luty 2016r., godz. 14.00 - 15.30
9 luty 2016r., godz. 14.00 - 15.30
spotkanie informacyjne i projektowe na terenie wskazanego wnętrza podwórzowegospotkanie informacyjne i projektowe na terenie wskazanego wnętrza podwórzowego
Zespół ds. Podwórek konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania podwórek Głównego Miasta wnętrza podwórzowe w ramach programu zagospodarowania podwórek Głównego Miasta Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 10 luty 2016r., godz. 9.00 - 12.30
10 luty 2016r., godz. 9.00 - 12.30
spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami,
świetlica GZNK SZB
ul. Partyzantów 74
spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami,
świetlica GZNK SZB
ul. Partyzantów 74
13. Zespół ds. Podwórek spotkanie z mieszkańcami wnętrze podwórzowe
ul. Powstańców Warszawskich - Płowce
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 11 luty 2016r., godz. 16.00 - 19.30
11 luty 2016r., godz. 16.00 - 19.30
spotkanie mediacyjne,
Gdański Archipelag Kukltury,
ul. Powstańców warszawskich
Zespół ds. Podwórek konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wnętrz podwórzowych na terenie Gdańska wnętrze podwórzowe
ul. Zakopiańska, Winnicka, Kartuska
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 12 luty 2016r.,
godz. 17.30 - 20.30
12 luty 2016r.,
godz. 17.30 - 20.30
spotkanie otwarte
z mieszkańcami ,
liceum Ogólnokształcące Nr 8
Zespół ds. Podwórek konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wnętrz podwórzowych na terenie Gdańska wnętrza podwórzowe
ul. Manifestu Połanieckiego oraz Żywiecka
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 23 luty 2016r.,
godz. 15.30 - 18.00
23 luty 2016r.,
godz. 15.30 - 18.00
spotkanie informacyjne, świetlica GZNK SZB,
ul. Partyzantów 74
14. Zespół ds. Podwórek spotkanie z Wydziałem Skarbu i Architektury Urzędu Miasta Gdańska Urząd Miasta Gdańska Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 24 luty 2016r.,
godz. 12.00 - 13.30
24 luty 2016r.,
godz. 12.00 - 13.30
spotkanie w sprawie wnętrza podwórzowego
ul. Powstańców Warszawskich, Płowce
Zespół ds. Podwórek konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wnętrz podwórzowych na terenie Gdańska wnętrza podwórzowe
ul. Piwna oraz Kołodziejska /za pierogarnią ,,Dzika"/
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 3 marzec 2016 r., godz. 15.00 - 17.30 spotkanie otwarte, Instytut Kultury Miejskiej
w Gdańsku
Zespół ds. Podwórek konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wnętrz podwórzowych na terenie Gdańska wnętrza podwórzowe
ul. Lektykarska, Pończoszników, Kozia
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 11 marzec 2016., godz. 11.00 - 15.00 warsztaty z mieszkańcami, świetlica GZNK SZB
ul. Partyzantów 74
15. Zespół ds. Podwórek konsultacje tematyczne wnętrza podwórzowe
ul. Pawłowskiego, Jaśkowa Dolina
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 15 marca 2016r., godz. 12.00 - 14.30 spotkanie z Zarządcami, świetlica GZNK SZB, ul. Partyzantów 74
Zespół ds. Podwórek konsultacje tematyczne wnętrza podwórzowe
ul. Biskupia Górka oraz Salwator
Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 16 marca 2016r., godz. 13.00 - 14.30 spotkanie z Zarządcami, świetlica GZNK SZB, ul. Partyzantów 74
Zespół ds. Podwórek prezentacje działań na rzecz zagospodarowania wnętrz podwórzowych, konsultacje mieszkańcami, dyskusja tereny wnętrz podwórzowych Głównego Miasta oraz programy związane z ich zagospodarowaniem Mieszkańcy wskazanych lokalizacji 22 marzec 2016r., godz. 13.00 - 16.30 spotkanie podsumowujące, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Dwór Bractwa
Św. Jerzego w Gdańsku
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
16. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Trasa Gdańsk Południe-Wrzeszcz Rada Miasta Gdańska 07.03.2016 r. spotkanie informacyjne, prezentacja projektu trasy GPW
17. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Trasa Gdańsk Południe-Wrzeszcz Piecki-Migowo mieszkańcy dzielnicy Piecki-Migowo 16.03.2016 r. spotkanie informacyjne, prezentacja projektu trasy GPW
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
18. ZDiZ Przebudowa ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku Miasto Gdańsk
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
19. Biblioteka dla Dzieci - Filia nr 25 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Przedmiotem badań są opinie dzieci oraz nauczycieli/rodziców na temat zajęć edukacyjnych prowadzonych w Bibliotece dla Dzieci Miasto Gdańsk Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, rodzice/nauczyciele 01.02.2016 r. - aktualnie (planowana data zakończenia: 30.05.2016 r.) Miejsce przeprowadzania badania - Biblioteka dla Dzieci. Forma badania - kwestionariusz anonimowej ankiety z zestawem pytań otwartych i zamkniętych na temat oferty edukacyjnej w bibliotece. Badanie prowadzane jest podczas lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, zajeć edukacyjno - literackich -
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O.
1. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Wpływ Zakładu (gospodarka odpadami) na otoczenie - obecny i przyszły, konsultowany w ramach Rady Interesariuszy Zakładu Gdańsk - Południe oraz Otomin i Kowale (Gmina Kolbudy) Przedstawiciele mieszkańców, eksperci, urzędnicy - wszyscy członkowie Rady Interesariuszy Skład Rady jest stały, ze strony społecznej uczestniczy 5 osób Rada funkcjonuje od stycznia 2014 r. Regularne spotkania Rady w siedzibie Zakladu, w tym z gościnnym udziałem różnych ekspertów, a także wyjazdy studyjne (Polska, zagranica). Rada jest ciałem opiniującym i kontrolnym, z którym Zaklad konsultuje bieżące działania oraz plany z naciskiem na dwa aspekty: ograniczanie uciążliwości zapachowych oraz minimalizację wpływu na otoczenie przyszłej spalarni odpadów, która ma stanąć na terenie spółki. Rada pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowała plany budowy nowej hermetycznej instalacji kompostowania, wcześniej uczestnicząc aktywnie w procesie diagnozowania problemu uciążliwości i wyboru rozwiązania. Spotkania Rady nie generują kosztów stałych, natomiast jednorazowe działania np. wyjazdy studyjne czy zlecenie dodatkowych badań nie są definiowane jako koszty wprost wynikające z tytułu funkcjonowania Rady.
GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
1. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (poprzez biuro projektowe Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.) Projekt rozbudowy ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańsk, w ciągu drogi krajowej nr 7. Obszar ulicy Kartuskiej od ulicy Otomińskiej do granicy miasta Gdańska wraz z obszarem wszystkich pośrednich skrzyżowań na przedmiotowym odcinku drogi. 1. Przedstawiciele Rady Dzielnicy Kokoszki 2. Mieszkańcy
3. Przedstawiciele GARG 4. Przedstawiciele DRMG
5. Przedstawiciele ZDiZ
6. Oficer Rowerowy
7. Przedstawiciele WPR
8. Projektanci z biura projektowego Schuessler-Plan Inżynierzy
1. Zainteresowani mieszkańcy: ok. 70 osób 2.Rada Dzielnicy Kokoszki w składzie 5 osób. 1. Spotkanie z Radą Dzielnicy Kokoszki: 15.10.2015 2. Spotkanie z Radą Dzielnicy Kokoszki: 23.10.2015 3. Spotkanie z mieszkańcami: 03.11.2015 4. Przyjmowanie wniosków ze strony mieszkańców dzielnicy Kokoszki i składanie wyjaśnień w terminie: 03.11.2015 - 10.11.2015 1. Konsultacje bezpośrednio z mieszkańcami dzielnicy Kokoszki prz udziale Rady Dzielnicy Kokoszki. Miejsce spotkania: szkoła podstawowa "Pozytywna Szkoła". Forma: dyskusja otwarta, przyjmowanie wniosków w formie pisemnej 2. Konsultacje z Radą Dzielnicy Kokoszki. Miejsce spotkania: siedziba GARG. Forma: spotkanie 3. Przyjmowanie wniosków pisemnych od mieszkańców dzielnicy Kokoszki w okresie 03.11.2015 - 09.11.2015 brak
GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O.
1. GIWK Lokalizacja zamgławiaczy w Gdańsku Głosowanie na lokalizację zamgławiaczy zostało przeprowadzone w internecie, na stronie internetowej blizejzrodel.pl. Skirowane było do gdańszczan. Było szeroko promowae także wśród radnych dzielnicowych. Gdańszczanie W głosowaniu oddano 46 714 głosów. 21.03.2016 r. - 17.04.2016 r. Głosowanie odbyło się na stronie internetowej blizejzrodel.pl. Mieszkańcy wybierali spośród 10 propozycji lokalizacyjnych, takich jak: Park Reagana, Targ Rybny, Podwale Staromiejskie, Jelitkowo, Stogi, Brzeźno, Wyspa Sobieszewska, Żabianka, Chełm, Wrzeszcz. Łącznie oddano 46 714 głosów. Na dwa zwycięskie lokalizacje oddano kolejno 20527 głosów (Stogi), 16832 głosy (Park Reagana). 18 000,00 netto
WYDZIAŁY UMG
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
20. WPIiKS Spotkanie nt. zagospodarowania terenów przy ul. Bulońskiej w Gdańsku Piecki-Migowo Radni Dzielnicy Piecki-Migowo
Radni Miasta Gdańska z Okręgo Wyborczego Nr 3
08.02.2016 r. Spotkanie w UMG z Radnymi Dzielnicy Piecki-Migowo, Radni Miasta Gdańska z Okręgu Wyborczego Nr 3 oraz z predsztawicielami firmy INPRO S.A.
21. WPIiKS Konsultacje społeczne projektu "Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku" Miasto Gdańsk Mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terytorium Gdańska lub osoby wpisane do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. 1 kwietnia 2016 r. ukończyli 16 lat 01.04-25.09.2016 r. Sposób, miejsce i formę przeprowadzenia konsultacji określa Regulamin Konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 151/16 Prezydenta Miasta Gdańska z 12 lutego 2016 r.
WYDZIAŁ URBANSTYKI I ARCHITEKTURY - REFEREAT REWITALIACJI
22. WUiA RR projekt uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku obszar całego Miasta Gdańska wszyscy mieszkańcy 2 lutego 2016 r.
godz. 18.00-20.00
spotkanie informacyjno-konsultacyjne Łaźnia Gdańsk-Dolne Miasto ul. Jaskółcza 1 12225,77
4 lutego 2016 r.
godz. 18.00-20.00
spotkanie informacyjno-konsultacyjne SP 55 Gdańsk -Nowy Port ul. Wolności 6A
8 lutego 2016 r.
godz. 18.00-20.00
spotkanie informacyjno-konsultacyjne Żak - Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 195/197
od 25 stycznia do 4 marca 2016r. ankieta internetowa
od 25 stycznia do 4 marca 2016r. składanie pisemnych wniosków lub uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i elektronicznej
WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO
23. Wydział Rozwoju Społecznego "Model Integracji Imigrantów w Gdańsku" Miasto Gdańsk Mieszkańcy Gdańska, cudzoziemcy przebywający obecnie w Gdańsku 04.04.2016 - 04.06.2016 1. Umieszczenie MII (w formie dokumentu do pobrania) do konsultacji oraz ankiety na stronie www.gdansk.pl/migracje.
2. Prezentacja Modelu Integracji Imigrantów: 29.03.2016 r. - Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, RMG;
06.04.2016 - Kolegium Przewodniczących Rad Dzielnic; siedziba UMG;
07.04.2016 -Sesja Młodzieżowej Rada Miasta Gdańska, siedziba RMG;
18.04.2016 r. - Spotkanie Klubu Platformy Obywatelskiej; 19.04.2016 r. - Spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości; 28.04.2016- Sesja Rady Miasta Gdańska, siedziba UMG; 3. 05.05.2016 r. - Videoczat z Z-cą PMG ds. polityki społecznej i przedstawiocielami środowiska migrantów, www.gdansk.pl/tv. 4. Planowane: spotkania otwarte dla mieszkańców (14.05, 04.06.2016 r.)-zamieszczenie formularza zgłoszeniowego na stronie www.gdansk.pl/migracje
907 zł (Plakat informacyjno-promocyjny: koszt projektu graficznego-550 zł,
druk-357 zł )

koszty planowane: Moderowanie dwóch warsztatów podczas otartych spotkań dla mieszkańców (14.05 i 04.06.2016 r.: 2.000 zł)
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
24. Wydział Polityki Gospodarczej - Centrum Parterstwa i Biznesu Spotkanie poświęcone planowanym działaniom inwestycyjnym zmierzających do poprawy zagospodarowania kwartału miasta w obrębie ulic Wajdeloty/Grażyny w ramach kontynuacji projektu rewitalizacji obszaru Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku. Zagospodarowanie kwartału miasta w obrębie ulic Wajdeloty/Grażyny Kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu Wydziału Polityki Gospodarczej p. Grzegorz Kaczorowski ; inspektor CPiB WPG Małgorzata Jagielska; Gł. specjalista CPiB WPG Bogna Zuba-Zabielska 13 stycznia 2016 r. Forma dialogu i prezentacja dla ewaluacji przedsięwzięcia.
Miejsce:Biblioteka ul. Lelewela
Brak
25. Wydział Polityki Gospodarczej - Centrum Parterstwa i Biznesu Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku. Omówienie kalendarium działań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w latach 2009-2017. Omówienie wariantów realizacji przedsięwzięcia, harmonogramu finansowo-rzeczowego dla planowanych prac. Dzielnica Gdańsk - Oliwa Przedstawiciele UMG: Z/PMG A.Bojanowski, Z/PMG W.Bielawski, WPG, WPR, ZDIZ, DRMG, Przedstawiciele Rady Dzielnicy Oliwa i interesariusze społeczni 26 lutego 2016 Forma dialogu i prezentacja dla ewaluacji przedsięwzięcia.
Miejsce: Sala UMG
Brak
26. Wydział Polityki Gospodarczej - Centrum Parterstwa i Biznesu Spotkanie poświęcone planowanym działaniom inwestycyjnym zmierzających do poprawy zagospodarowania kwartału miasta w obrębie ulic Wajdeloty/Grażyny w ramach kontynuacji projektu rewitalizacji obszaru Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku. Zagospodarowanie kwartału miasta w obrębie ulic Wajdeloty/Grażyny Kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu Wydziału Polityki Gospodarczej p. Grzegorz Kaczorowski ; inspektor CPiB WPG Małgorzata Jagielska; Gł. specjalista CPiB WPG Bogna Zuba-Zabielska 31 marca 2016 r. Forma dialogu i prezentacja dla ewaluacji przedsięwzięcia.
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące nr XIX
Ul. Jana Pestalozziego 11
Brak