5.6 ºC
zachmurzenie całkowite, opadów brak

Opinia o Nas

Szanowni Państwo!
Jesteśmy przedstawicielami administracji samorządowej, pełniąc rolę usługodawczą wobec mieszkańców miasta. Pragniemy spełniać ją jeszcze lepiej i sprawniej. Dlatego też chcielibyśmy, abyście Państwo wyrazili swoją opinię na temat pracy poszczególnych wydziałów, referatów i oddziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
Wybierz skalę oceny ( 1 - zła; 2 - niezadowalająca; 3 - ani dobra, ani zła; 4 - zadowalająca; 5 - bardzo dobra ) 1 2 3 4 5
Czy byliście Państwo zadowoleni z załatwienia sprawy w urzędzie?
kompetencja, fachowość
stosunek do klienta, kultura osobista i uprzejmość
jakość informacji w kontakcie telefonicznym
jakość informacji bezpośrednio w urzędzie
dostępność informacji
dostępność formularzy
terminowość załatwienia sprawy
przydatność i łatwość pozyskania informacji o sposobie załatwienia spraw na stronie internetowej
oznakowanie pomieszczeń i czytelność tablic informacyjnych w urzędzie


Wyraź swoje zdanie na temat wybranej czynności lub załatwianej sprawy.
Wydział, referat lub Zespół Obsługi Mieszkańców, w którym załatwiał(a) Pan(i) swoją sprawę?*
Uwagi i oczekiwania dot. obsługi Klientów w Urzedzie. Propozycje innch rozwiązań.*
Imię i Nazwisko*
Adres poczty elektorniczej**
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku , w celach związanych z realizacją procedury Ankieta "Opinia o nas". Jestem świadomy prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych ze zbioru wysłanych ankiet.
CAPTCHA ImageKliknij tutaj aby wygenerować nowy obrazek
*pole wymagane
**pole wymagane w przypadku kiedy Klient żąda odpowiedzi od Urzędu Miejskiego w Gdańsku
***kod obrazka może składać się z małych i dużych liter oraz cyfr
Administratorem danych jest Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą, przy ul. Nowe ogrody 8/12. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko oraz adresy e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji procedury Ankieta "Opinia o nas". Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe udzielenie informacji zwrotnej.
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk