Opinia o Nas

Szanowni Państwo!
Jesteśmy przedstawicielami administracji samorządowej, pełniąc rolę usługodawczą wobec mieszkańców miasta. Pragniemy spełniać ją jeszcze lepiej i sprawniej. Dlatego też chcielibyśmy, abyście Państwo wyrazili swoją opinię na temat pracy poszczególnych wydziałów, referatów i oddziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
Prezydent Miasta Gdańsk
Paweł Adamowicz


Czy byliście Państwo zadowoleni z załatwienia sprawy w urzędzie?

kompetencja, fachowość
stosunek do klienta, kultura osobista i uprzejmość
jakość informacji w kontakcie telefonicznym
jakość informacji bezpośrednio w urzędzie
dostępność informacji
dostępność formularzy
terminowość załatwienia sprawy
przydatność i łatwość pozyskania informacji o sposobie załatwienia spraw na stronie internetowej
oznakowanie pomieszczeń i czytelność tablic informacyjnych w urzędzie

Wydział, referat lub Zespół Obsługi Mieszkańców, w którym załatwiał(a) Pan(i) swoją sprawę? *
Uwagi i oczekiwania dot.obsługi Klientów w Urzedzie. Propozycje innch rozwiązań. *
* pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w celu komunikacji związanej z użytkowaniem serwisu www.gdansk.pl.
Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr133 poz.883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Imię i Nazwisko
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk