Trakt św. Wojciecha - tymczasowa organizacja ruchu

A
A
Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2017 r.

Data rozpoczęcia utrudnienia: 2017/07/25
Data zakończenia utrudnienia: 2017/09/30

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją nawierzchni Traktu św. Wojciecha, od najbliższego wtorku (25.07) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od posesji 31/37 (budynek "ZREMB") do wiaduktu Biskupia Górka (ok. 650 m).

Zmiana polegała będzie na wyłączeniu jezdni w kierunku Gdańska i skierowaniu ruchu dwukierunkowo na jezdnię w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Ruch pieszy odbywać się będzie wydzielonymi pasami po istniejących chodnikach i przejściach dla pieszych. Ten etap tymczasowej organizacji potrwa do końca sierpnia. O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem. W kolejnym etapie wyłączona z ruchu zostanie jezdnia w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności! 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poprawę stanu nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z warstwą przeciwspękaniową na istniejącej konstrukcji jezdni, a ponadto budowę:

  • nowych krawężników i obrzeży,
  • nowych zatok autobusowych, 
  • pasa rozdziału o szer. 2 m z kostki kamiennej 9/11 surowo-łupanej wraz z krawężnikiem kamiennym 
  • nowych chodników, 
  • nowych zjazdów
  • regulację pionową studni i włazów 
  • oznakowania pionowego i poziomego,
  • wykonanie trawnika
  • pielęgnację trawników w okresie pierwszych 12 miesięcy, 


Planowany termin zakończenia robót 30.09.2017 r.