rwm
rwm
 
Main Page » Turisticzno


Szpacérëjącë pò naszim miesce przeżëjesz wiele magicznëch chwilów i prôwdzëwëch wzrëszeniów, pòznającë historią zaklãta w zabëtkach. Gduńsk to perla mieszczóńsczi architekturë, snôżëch kamiéńców i òsoblëwégò rénkù.To swiat ùbëtnëch ùlëczków i zabëtkòwëch kòscołów. To téż bëlno zachòwóné ùmòcnienia, jedne z nôwiãkszëch w Europie a téż cekawô pòrtowô architektura.
Gduńsk- miasto dlô rësznëch
Żelë lubisz aktiwny wëpòczink, blëską łączbã z nôtërą, nasz bédënk gwësno Cë sã bãdze widzôł. Malowné kòłowé i szpacérowé stegnë, kilométrë plażów i jeden z nôwiãkszëch w Pòlsce zoòlogicznëch ògardów zapewniwają mòżnosc wëbiéru. Gduńsk to aktiwné miasto dlô aktiwnëch lëdzy.


Turisticzno jinfòrmacjô. Główné Centrómë Jinfòrmacji są jaż w piãc môlach w miesce, tak, żebë turiscë mielë do nich jak nôłatwiészi przëstãp. Zagwësniwają ònë całowną jinfòrmacją i turisticzny doradzënk. W kòżdim z nich mòżna zarezerwòwac noclegòwé môle, różnégò zortu prowadnicczé i pilotażowé ùsłudżi. Kùpiac mòżna wiele cekawëch turisticznëch wëdôwiznów.

 
© Copyright Urzad Miejski w Gdańsku ¤ ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk