Main Page » Jak dojachac...


Do Gduńska dotrzesz lëftową, lądową i mòrską  drogą- ni mòżesz nie trafic. Wszëtczé szlachë, drodżi i traktë prowadzą do naszégò miasta.

Drogòwé i banowé pòłączenia
Nôwiãkszé i nôbarżi znóné kòmùnikacjowé szlachë do Gduńska to:
- Z Berlina przez Szczecën, Kòszalin i Słëpsk,
- Ze wschòdny greńcë Pòlsczi przez Biôłistok i Òlsztin
- Z czesczi i słowacczi greńcë przez Kraków i Warszawã
- Z czesczi i niemiecczi greńcë przez Wrocłôw, Pòznań i Bëdgòszcz,
- Z czesczi greńcë przez Katowice, Czãstochòwã, Łódz i Toruń

Jinfòrmacjô ò banowëch pòłączeniach:
tel. (+48 58) 94 36, (+ 48 58) 721 52 60
www.pkp.pl

Lotniczi Pòrt
Mòderné midzënôrodné latawiszcze miona Lecha Wałãsë
(15 km òd wëstrzódka miasta)
Gdańsk Lech Walesa Airport- Gduńsk Rãbiechòwò,
tel. (+48 58) 348 11 63
fax: (+48 58) 345 22 83
www.airport.gdansk.pl

Gdańsk ShuttleBus
tel.: (+48) 506 175 495
www.shuttlegdansk.com


Mòrskô kòmùnikacjô
Kòmùnikacjô òbjimô pòłączenia z pòrtama na Litwie, w Dani i Szwecji.
Żegluga Gdańska LTD Sp. z o.o., ul. Nogawiczników 2
tel. (+48 58) 301 74 26
www.zegluga.pl

 
Gdańsk-Nynäshamn- Baza Promowa Polferries
ul. Przemësłowô 1
tel. (+48 58) 343 18 87
www.polferries.pl


Chùtkò i sprawno
Jesmë ju tuwò tësąc lat, tej zdãżëlë jesmë sã kąsk rozkòscérzëc.Temù, żebë të nie mùszôł za baro mãczëc swëch stopów, mòżesz kòrzëstac  z naszi miejsczi kòmùnikacji. Wszelczé jinfòrmacje ò miejsczi kòmùnikacji nalézesz pòd numrama telefónu: tel. (+48 58) 341 71 50
www.zkm.pl

    Do ùżëcô:
  • Autobùsë
  • Elektrisze
  • Banë CMB (Chùtkô Miejskô Bana)
  • Taksówczi
  • Kòłowë stegnë
 
© Copyright Urzad Miejski w Gdańsku ¤ ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk