Main Page » Przë sznërdze
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gduńska

Pòczesny Wastwò,

Gduńsk je miastã, jaczégò charakter òd stalat wëznôczô strategiczné pòłożenié na skrzëżowanim europejsczëch szlachów, òtemkłosc na zmianë i pòdjimiznë òbiwatelów. Władze miasta, pòdsztrichniwającë jegò europejsczé kòrzenie, pòdjimają całą régã dzejaniów, żebë wińć na prost wëzwanioma nowi, zjednóny Europë. Pò to prowadzoné są wiôldżé jinwesticje, jaczé mają pòprawić jakòsc jinfrastrukturë i warënczi żëcô mieszkańców Gduńska, jak téż òrganizacjowé i prawné zmianë, przëspiesziwającë jinwestowanié w miesce. Kòżdi, chto chce nacząc we Gduńskù swój biznesowi pòdjim, mòże bëc gwësny dobrégò do te wiodra i rumù do rozwiju. Rôczã do miasta, co stwòrziwô warënczi dobrze służącé kòżdimù gòspòdarczimù pòdjimòwi i dobëcu.

Rôczã do Gduńska!

 

 

Gduńsk to wnetkã półmëliónowô aglomeracjô, wôżny gòspòdarczi, nôùkòwi i kùlturalny òstrzódk, a téż pòpùlarné turisticzné centróm. Gduńsk òd lat je môlã midzënôrodnëch pòtkaniów pòlitików, bismónów, lëdzy nôùczi i artistów. Jinicjatorã wiele wôżnëch pòdjmów i midzënôrodnëch wëdarzeniów. Pòłożoné nad Gduńsczim Wikã, kòl pôłniowéch brzegów Bôłtu, tësąclatné hanzeaticczé miasto òd stalatów miało kluczową rola w towôrowi wëmianie midzë nordową i zôpadną Europą, a krajama wëstrzédno- wschòdny Europë. Dzysészi Gduńsk je stolëcą pòmòrsczégò wòjewództwa, a równoczasno jednym z nôwiãkszëch w Pòlsce gòspòdarczich i administracjowëch òstrzódków. We Gduńskù mają swòje sedzbë wôżné państwòwé i samòrządzënowé jinstitucje: Wòjewódzczi Ùrząd, samòrządzëna wòjewództwa, delegaturë Ùrzãdu Òchronë Kònkùrencjë i Kònsumeńtów, Apelacyjny Sąd, Naczelny Administracjowi Sąd.

 
© Copyright Urzad Miejski w Gdańsku ¤ ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk