Youtube
Facebook
Google+
Twitter
Flickr
Pinterest
Ovi
Pòznôj tësąc lat historii piãknégò pòrtu nad Bôłtã. Przëzdrzë sã w òczë Gòskòwi i pòcziwie panience z òczenka. Przeszpacéruj sã Dłudżim Targã i zazdrzë do Dwòru Artusa. Mòżesz sã téż przeńc szlachama bòhatérë „Blaszanégò bãbenka”, czë przëzdrzëc sã w gwiôzdë Heweliusza. Pòczuj szmakã prowdzëwi rewòlucjë, pòznając historiã narodzënów „Solidarnoscë”.


Tësąclatno historiô, pòłożenié na przecãcym wôżnëch hańdlowëch i kòmùnikacjowëch szlachów , rozległi pòrt i kùpcowé tradicje- wszëtkò to sprôwiô, że Gduńsk je môlã pòtkaniô wiele kùlturów, nôrodnosców i wëznaniów. W czasach „złotégò stalata” gard béł apartną mieszczóńską repùbliką, wielekùlturowim etnicznym tiglã. Òtemkłosc na jinëch ë bòkadnosc płënącô z hańdlu brzadowałë rozwijã kùlturë, nôùczi ë kùńsztu. Dzys dokôzë widzałëch gduńczónów je mòżno pòdzywiac w mùzeach, kòscołach i galeriach. Jich zbiérczi, a téż ùrzékającé swòją snôżotą gduńsczé pamiątczi pòswiôdcziwają tësąclatną historią gardu. Historiczné wëdarzenia ostatnégò jarchòlnégò czasu – biôtczi gduńczónów ò wòlnotã ë sprawiedlëwòtã, pòwstanié pierszégò Niezanôleżnégò Warkòwégò Sparłãczeniô „Solidarnosc”, chtërno stało sã pierszim kamã lawinë nikwiący kòmùnizm w Eùropie.
mapa
 
 
 
 
 
© Copyright Urzad Miejski w Gdańsku ¤ ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk