Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Strona Główna » O Gdańsku

O Gdańsku

Gdańsk to wielokulturowy tygiel, światowa metropolia, której dziedzictwo na przestrzeni wieków kształtowali przedstawiciele wielu nacji, osiedlających się w tym gościnnym i tolerancyjnym mieście. Część z nich na stałe związała się z grodem nad Motławą, część gościła tutaj jedynie chwilowo w kolejnych pokoleniach wracając do macierzystego kraju. Ci jednak, którzy opuszczali Gdańsk zachowywali w sercu jego pamięć przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Światowy Zjazd Gdańszczan adresowany jest właśnie do takich osób, rozproszonych po całym świecie, ale sercem związanych nadal z Gdańskiem. Po raz trzeci spotkają się oni na ulicach Gdańska od 21 do 23 maja 2010 roku.

Światowy Zjazd Gdańszczan służy pielęgnowaniu tradycji miasta otwartego i słynącego z gościnności. Podobnie jak kiedyś, Gdańsk otwiera swoje bramy dla wszystkich tych, którzy chcą identyfikować się z tym miejscem bądź przez swoje pochodzenie, bądź też z czystej sympatii. Jest naszą intencją, by spotkanie wielkiego, rozproszonego grona gdańszczan zaowocowało wzmocnieniem więzów i tożsamości gdańskiej.

 

 

© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk