Fotogaleria » Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:21
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:02
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:02
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:08
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:08
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. Jan Szymański Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych i Ewa Pielak, zastępca dyrektora ds rewitalizacji Biura Rozwoju Gdańska
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:12
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:15
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:17
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. od lewej, Wiesław Bielawski Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej, Teresa Blacharska Skarbnik Miasta, Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Byczkowski Wiesław Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Świlski Ryszard członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:17
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:18
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:20
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. od lewej, Teresa Blacharska Skarbnik Miasta, Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Byczkowski Wiesław Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:21
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. od lewej, Teresa Blacharska Skarbnik Miasta, Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Byczkowski Wiesław Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Świlski Ryszard członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:23
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:23
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:25
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. od lewej, Teresa Blacharska Skarbnik Miasta, Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Byczkowski Wiesław Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Świlski Ryszard członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:25
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. Kamila Siwak, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:27
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:30
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:30
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:31
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. od lewej, Wiesław Bielawski Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej, Teresa Blacharska Skarbnik Miasta, Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Byczkowski Wiesław Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Świlski Ryszard członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:32
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. od lewej, Teresa Blacharska Skarbnik Miasta, Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Byczkowski Wiesław Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Świlski Ryszard członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:32
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. od lewej, Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Byczkowski Wiesław Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Świlski Ryszard członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:35
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:38
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. Iwona Woźniewska i Katarzyna Werner - Stowarzyszenie 180 stopni i po środku, Aleksandra Przyk BRG
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:39
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:41
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:41
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:46
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:47
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:48
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Nz. Iwona Woźniewska - Stowarzyszenie 180 stopni
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:49
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 12:57
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Gdańsk, ul. Plac Wałowy. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych
Autor: Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
Data: 30.06.2017, 13:06