Ostatnie dni zgłaszania projektów

A
A
Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2017 r.

31 marca jest ostatnim dniem składania propozycji projektów, które według gdańszczan powinny być zrealizowane w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. 

Propozycje projektów, oprócz złożenia w elektronicznym systemie naboru wniosków wymagają wydrukowania formularza wniosku, zebrania 15 podpisów poparcia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (dowolny Zespół Obsługi Mieszkańców) – do piątku, 31 marca br.(urząd tego dnia czynny jest do godz. 15.00). Można także przesłać formularz pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

Składane przez mieszkańców propozycje najczęściej dotyczą terenów rekreacyjnych, placów zabaw i tradycyjnie remontów dróg i chodników. Warto jednak podkreślić, że budżet obywatelski to nie tylko duże inwestycje, to mogą być też małe działania np. postawienie ławek czy nasadzenia roślin. Drugi rodzaj projektów, na które mieszkańcy chętnie głosują to projekty zakładające aktywizację mieszkańców np. warsztaty, zajęcia sportowe, festyny.

Składanie projektów do budżetu obywatelskiego to szczególny czas, w którym to mieszkańcy sami decydują i proponują działała, które w ich ocenie powinny być wykonane. Pozostało jeszcze kilka dni – warto wziąć sprawy w swoje ręce.

Głosowanie na projekty zaplanowane jest od 18 września do 2 października 2017 r. Projekty wybrane przez mieszkańców będą realizowane w 2018 i 2019 roku.


Jak wypełnić wniosek?

Podstawowe zasady budżetu obywatelskiego

Kwoty dzielnic

ZŁÓŻ PROJEKT