31 marca - gdzie złożyć projekt?

A
A
Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2017 r.

Ostatnim dniem złożenia propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na 2018 rok jest piątek, 31 marca 2017 r. System elektronicznego naboru wniosków zostanie wyłączony o pólnocy.

Przypominamy - projekt  należy w pierwszej kolejności złożyć elektronicznie poprzez stronę:

https://gdansk.budzet-obywatelski.org/

Po przesłaniu elektronicznej wersji do Urzędu Miejskiego w Gdańsku projekt należy wydrukować i zebrać 15 podpisów poparcia (szczegóły złożenia projektu tutaj ).

Wydrukowany projekt wraz z podpisami należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Co zrobić w piątek, 31 marca po godzinie 15.00?

- można dosatrczyć projekt do Punktu Konsultacyjnego przy ul. Ogarnej 117 w Gdańsku, punkt czynny jest do godz. 18.00,

- można projekt przesłać pocztą, najelpiej przesyłką poleconą priorytet - liczy się data stempla pocztowego.


Zapraszamy także do zapoznania się ze zgłoszonymi przez mieszkanów projektami:

https://gdansk.budzet-obywatelski.org/projekty