11.3 ºC
52.3 ºF
zachmurzenie całkowite, opadów brak
A A A
...
QR Code

Gdański Park Naukowo Technologiczny

Gdański Park Naukowo-Technologiczny - zaPARKuj swój pomysł na biznes w Parku

Gdański Park Naukowo - Technologiczny powstał ze wspólnej inicjatywy Samorządu Województwa, Miasta Gdańska, Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o., która obecnie zarządza Parkiem.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego jest niewątpliwym atutem PSSE. GPN-T, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Park będąc płaszczyzną dla współpracy nauki i biznesu, jest przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską. W GPN-T mieszczą się laboratoria, hale produkcyjne, obiekty biurowo-technologiczne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, EduPark oraz EduPrzedszkole. Budynek GPN-T jest sukcesywnie modernizowany i kompleksowo wyposażany. GPN-T oferuje nowoczesne powierzchnie technologiczno-produkcyjne oraz technologiczno-biurowe, wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną. W Parku powołany zastał również inkubator firm technologicznych zapewniający warunki do powstawania i rozwoju nowych firm opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach zakładanych przez absolwentów uczelni i pracowników naukowych.

Historia

W latach 2006 - 2008 na potrzeby Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego trwała adaptacja pomieszczeń dawnych Zakładów Graficznych. Dzięki dofinansowaniu obiektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstały nowe, przygotowane w oparciu o najwyższe standardy, nowoczesne powierzchnie technologiczno-biurowe, laboratoryjne i technologiczno- produkcyjne oraz konferencyjno- szkoleniowe. Od początku funkcjonowania Parku, obiekt jest systematycznie wyposażany w najnowszej generacji systemy teleinformatyczne, monitoringu i kontroli dostępu. Na przestrzeni lat GPN-T przechodził przez kolejne fazy rozbudowy, aktualnie jest w trakcie zakończenia realizacji III etapu.

I faza rozwoju 2006
W pierwszym półroczu 2006 r. dokonano modernizacji ok. 3,3 tys. metrów kwadratowych powierzchni Parku. W tym samym czasie zainicjował swoją działalność Inkubator Technologiczny, w którym swe miejsce znalazły nowopowstałe firmy założone przez absolwentów i pracowników wyższych uczelni regionu.

II faza rozwoju 2006 - 2008
W drugim półroczu 2006 PSSE Sp. z o.o. pozyskała przeszło 27 milionów zł dofinansowania na adaptację obiektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006. Dzięki wykorzystaniu tych środków już w czerwcu 2008 r. udostępnione zostały nowe przygotowane o najwyższe standardy nowoczesne powierzchnie technologiczno - biurowe i laboratoryjne.

III faza rozwoju 2008 - 2012
Obecnie Gdański Park Naukowo-Technologiczny stał się dużym kompleksem biurowo - technologiczno - produkcyjnym. Nowopowstałe budynki zajmują powierzchnię ponad 40 tys. metrów kwadratowych, co umożliwa tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia rozwoju innowacji, opartego o powiązania sieciowe i osiągnięcie odpowiedniego efektu skali w procesie synergii i wielu sąsiadujących ze sobą podmiotów, działających w obszarach zaawansowanych technologii.

Lokalizacja

GPN-T jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Gdańska i największych uczelni Pomorza: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Obiekt jest dobrze skomunikowany w ramach sieci transportu publicznego oraz drogowego aglomeracji Trójmiasta.

 • Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański - ok. 5 - 15 min.;
 • Centrum miasta (dworzec PKP) - ok. 10 min.;
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy - ok. 15 min.;
 • Morski Port Handlowyw Gdańsku - ok. 20 min.

ZADANIA GPN-T

 • Tworzenie warunków dla współpracy instytucji naukowych i przedsiębiorstw;
 • Lokalny system innowacyjny;
 • Stworzenie warunków do rozwoju biotechnologii, energetyki oraz branży ICT;
 • Transfer wiedzy;
 • Rozwijanie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • Współpraca krajowa i zagraniczna;
 • Pozyskiwanie inwestorów.

OFERTA PARKU

Gdański Park Naukowo-Technologiczny to idealne miejsce dla innowacyjnych, rozpoczynających działalność firm, absolwentów i pracowników naukowych trójmiejskich uczelni wyższych oraz przedsiębiorców z zagranicy, który chcą świadczyć swoje usługi na terenie Polski i Unii Europejskiej. Dzięki lokalizacji w Parku przedsiębiorstwa mają dostęp do szeregu usług i udogodnień.

Wspieramy firmy gwarantując im:

 • pomoc publiczną w formie zwolnienia % z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. przedsiębiorcom rozpoczynającym funkcjonowanie w GPN-T (z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia);
 • ponad 40 tys. m² przeznaczonych pod specjalistyczne laboratoria, nowoczesne powierzchnie biurowe oraz hale produkcyjne;
 • preferencyjne ceny powierzchni;
 • dogodna lokalizacja i prestiżowy adres na obszarze ponad milionowej aglomeracji Trójmiasta;
 • pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii we współpracy m.in. z uczelniami wyższymi i władzami samorządowymi;
 • inkubator technologiczny, inkubator przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza S.A., inkubator ICT oraz fundusze zalążkowe;
 • budowanie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na terenie Parku oraz instytucjami naukowymi z otoczenia Parku;
 • możliwość korzystania z serwerowni – Data Center na terenie gdańskiego parku;
 • bezpłatna promocja firm i nowoczesnych rozwiązań technologicznych;
 • zamieszczenie oferty firmy w bazach ośrodków naukowych i biznesowych współpracujących z GPN-T;
 • wirtualne biuro;
 • nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe;
 • doradztwo i kompleksowa obsługa prawna:
  • obsługa przedsiębiorców polskich i zagranicznych;
  • transakcje przekształcenia, łączenia, nabycia spółek prawa handlowego innych przedsiębiorców;
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału;
  • usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego, budowanie i realizacja tego partnerstwa;
  • doradztwo i usługi prawne związane z ochroną własności intelektualnej, prawami autorskimi, znakami towarowymi i czynami nieuczciwej konkurencji.

KLUCZOWE BRANŻE ROZWIJANE W GN-T

BIOTECHNOLOGIA

 • Ścisła współpraca z kluczowymi najemcami w zakresie biotechnologii w medycynie;
 • Współpraca naukowa;
 • Pomorski Klaster BioEkoChemiczny;
 • Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej BioBaltica;
 • Udział w krajowych i międzynarodowych targach biotechnologicznych.

ENERGETYKA

 • Zespół ds. przygotowań województwa pomorskiego do realizacji inwestycji budowa elektrowni jądrowej;
 • Park Jakości Energii Elektrycznej;
 • Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego "Energia i Samorządność";
 • Pomorska Platforma Technologiczna Energetyki;
 • Klaster Ekoenergetyczny.

ICT

 • Ścisła współpraca z kluczowymi najemcami w zakresie IT;
 • Współpraca naukowa;
 • Inkubator technologiczny ICT;
 • Udział w krajowych i międzynarodowych targach IT;
 • Data Center – Profesjonalna serwerownia na Pomorzu.

WSPÓLPRACA Z NAUKĄ

Współpraca z uczelniami otwiera możliwości do efektywnego działania polegającego na wspieraniu i stymulowaniu przedsiębiorczości innowacyjnej oraz na tworzeniu efektywnych powiązań w regionie pomiędzy nauką i biznesem.

Współpraca polega przede wszystkim na:

 • organizacji przedsięwzięć dotyczących innowacji i przedsiębiorczości;
 • realizowaniu wspólnych projektów wdrożeniowych;
 • wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników i studentów;
 • zgromadzenie wokół Parku naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli różnych grup społecznych oraz ustawodawców odpowiedzialnych za działania badawczo-rozwojowe (B+R);
 • stymulowanie współpracy, tworzenie konsorcjów, które przyczynią się do szybkiego rozwoju przedsiębiorczości i przenoszenia pomysłów, konkretnych produktów – z laboratorium na rynek;
 • bieżący monitoringu potrzeb gospodarki, naukowców oraz studentów w dziedzinie usług proinnowacyjnych – także w bardzo ważnej grupie działań na rzecz bezpieczeństwa, jak i energetyki;
 • tworzenie infrastruktury dla instytutów naukowych na terenie uczelni bądź GPN-T.

 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu;
 • Politechnika Białostocka;
 • Politechnika Gdańska;
 • Politechnika Koszalińska;
 • Politechnika Krakowska;
 • Politechnika Wrocławska;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie;
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Współpraca polega przede wszystkim na:

 • realizowaniu wspólnych projektów;
 • wspólnej organizacji przedsięwzięć dotyczących innowacji i przedsiębiorczości;
 • wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości;
 • promocja przedsiębiorczości poprzez kształtowanie i rozwijanie postaw probiznesowych, upowszechnienie wiedzy potrzebnej do uruchomienia i
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, biotechnologi, ICT;
 • wymiany informacji i dobrych doświadczeń;
 • wspólna promocja województwa pomorskiego.

 

 • Gmina Miasto Elbląg
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Region Gdańsk NSZZ „Solidarność”
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miasta w Ełku
 • Urząd Miasta Gdańsk
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 • Agencja Rozwoju Pomorza SA
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o
 • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
 • Gdańska Loża Business Centre Club
 • Gdański Związek Pracodawców
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -
 • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku (PARR)
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Gdyńskie Centrum Innowacji)
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA

Gdański Park podejmuje liczne działania, umożliwiające współpracę międzynarodową.
„Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapur to miejsca, które pokazały nam potencjał i kierunek dla rozwoju parków europejskich. Wizyty studyjne, w których bierzemy udział są dla nas także okazją do planowania wspólnych przedsięwzięć i budowania transgranicznej współpracy”.
Efektem budowania trwałego partnerstwa są projekty:

 • DISKEsłużący wymianie doświadczeń w funkcjonowaniu parków naukowo-technologicznych z takich krajów jak Niemcy, Szwecja, Dania czy Litwa.
 • "Submariner”, którego głównym założeniem jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć z dziedzin nauki i techniki w rozwiązaniu ekologicznych problemów Morza Bałtyckiego, pozwoli na umocnienie współpracy z partnerami, korzystającymi z zasobów morza.

Szerokorozumiana współpraca dotyczy głównie:

 • transferu wiedzy, szczególnie w zakresie wysokich technologii oraz wymiany informacji i dobrych doświadczeń;
 • rozwijania sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wspierania kontaktów pomiędzy inwestorami zagranicznymi;
 • stworzenia nowych możliwości gospodarczych m.in. w branży biotechnologicznej, energetycznej oraz ICT;
 • organizacji wspólnych międzynarodowych inicjatyw, przedsięwzięć dotyczących m.in. innowacyjności, komercjalizacji; przedsiębiorczości; energetyki;
 • zwiększania efektywności programów współpracy międzynarodowej;
 • pozyskania zagranicznych partnerów do współpracy;
 • zredukowania do minimum barier dla inwestycji zagranicznych – również w stosunku do inwestorów spoza Unii Europejskiej (w szczególności dla transferu wysokiej klasy specjalistów) i alokowanie proporcjonalnie większych zachęt;
 • przybliżenia kultury biznesowej;
 • promocja polskich pomysłów, naukowców na terenie Europy i świata.

Organizacje rządowe i stowarzyszenia regionalne

 • Euroregion Bałtyk;
 • Finnish Environment Institute (Fiński Instytut Środowiska);
 • Ministry for Science, Economic Affairs and Transport of the State of Schleswig-Holstein; Initiative „Sea our Future“ (Ministerstwo Nauki, Gospodarki i
 • Transportu Landu Szlezwik Holsztyn; Inicjatywa „Morze przyszłości ";
 • The Ministry of the Environment of the Republic of Latvia (Ministerstwo Środowiska Republiki Łotwy);
 • The Royal Swedish Academy of Sciences (Szwedzka Królewska Akademia Nauk).


Uczelnie wyższe

 • City University of Hong Kong (Uniwersytet w Hong Kongu);
 • Klaipeda University Coastal Research and Planning Institute (Uniwersytet Kłajpedzki, Instytut Badań Przybrzeżnych i Planowania);
 • Tallinn University of Technology (Politechnika Tallińska);
 • Trelleborg Municipality (Gmina Trelleborg);
 • University of Rostock (Uniwersytet w Rostoku).


Instytucje wspierające biznes i naukę

 • BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e. V.;
 • Business Centre Bornholm ( Centrum biznesu Bornholm);
 • Center of Technology Western Pomerania (Zachodniopomorskie Centrum Technologiczne) ;
 • Environmental Development Association (Stowarzyszenie Rozwoju Ochrony Środowiska);
 • Kaliningrad Innovative and Science Centre (Kaliningradzkie Centrum Innowacji i Nauki);
 • Klaipeda Science and Technology Park (Kłajpedzki Park Naukowo-Technologiczny);
 • KRINOVA Science Park (KRINOVA Park Naukowo-Technologiczny);
 • Leibniz Institute of Marine Sciences (IFM-GEOMAR) (Instytutu Nauk Morskich im. Leibniza);
 • LOKE, Lolland Energy Holding;
 • ScanBalt;
 • Tartu Biotechnology Park, Entreprenuership Development Centre for Biotechnology and Medicine (Park Bio Technologiczny w Tartu, Centrum Wspierania
 • Przedsiębiorczości w Medycynie i Biotechnologii);
 • Technology Centre of Western Pomerania;
 • Videum Science Park (Park Naukowy Videum).

EFEKT DZIAŁALNOŚCI

Obecnie w GPN-T swoją działalność prowadzi ponad 60 firm: z branży biotechnologicznej, energetycznej, elektronicznej, telekomunikacyjnej i informatycznej oraz usług doradczych i finansowych.

Park realizując projekty unijne i krajowe wspiera lokalną przedsiębiorczość w województwie pomorskim. Dzięki nim powstało już 66 nowych firm, głownie z branży budowlanej, elektrycznej, projektowej, gastronomicznej, multimedialnej, meblowej, motoryzacyjnej oraz rekreacyjnej.
Niewątpliwą korzyścią dla firm zlokalizowany w GPN-T jest DATA CENTER, dzięki tej usłudze firmy działające w Gdańskim Parku nie muszą inwestować w budowę własnych serwerowni, zakup kosztownego sprzętu telekomunikacyjnego, ani ponosić kosztów ich utrzymania i szkolenia zespołu specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację złożonych systemów informatycznych.

Jednocześnie GPN-T współpracując z Politechniką Gdańską testuje działanie innowacyjnego systemu rozpoznawania i kierowania pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych na właściwe miejsca parkingowe. Również w Parku zostanie uruchomiona stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Ponadto w GPN-T funkcjonuje Inkubator Technologiczny zapewniający sprzyjające warunki rozwoju dla nowo powstałych firm opartych na wiedzy i innowacyjnych technologiach. Oferta skierowana jest do absolwentów uczelni i pracowników naukowych naszego regionu.

W GPN-T działa także Wirtualne Biuro, którego oferta skierowana jest głównie dla mikro i małych przedsiębiorców, którym Park zapewnia sale na spotkania biznesowe, salę seminaryjną, prestiżowy adres oraz usługi sekretarskie. W Wirtualnym Biurze swoją siedzibę zlokalizowały firmy lokalne jak i spoza Regionu.

GPN-T wspierając założenia polityki „Work-Life Balance” stworzył Eduprzedszkole, które pozwala zarówno PARKowiczom jak i pracownikom uczelni wyższych oraz wszystkim zainteresowanym osobom na pozostawienie pod troskliwą i profesjonalną opieką swoich pociech. W przyzakładowym przedszkolu wdrożony jest innowacyjny program nauczania, który stale jest rozwijany tak by wykształcać w najmłodszych postawy kreatywnego myślenia. Dzieciom starszym GPN-T oferuje zajęcia w ramach - Centrum Edukacji dla dzieci i młodzieży - EduPark, gdzie można uczyć się poprzez zabawę.

Obiekt GPN-T jest sukcesywnie modernizowany i kompleksowo doposażamy.

GPN-T W LICZBACH*

 • Nowe przestrzenie –łącznie ok. 40 tyś m2;
 • Finansowanie 8 innowacyjnych pomysłów – w ramach programu „Innodoktorant”;
 • 216 zorganizowanych konferencji, seminariów;
 • 600 konferencji odbyło się w CKS GPN-T;
 • 30 przedsięwzięcia, którym patronował Park;
 • 50 partnerstw z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
 • 56 firm korzystających z e-usług (Wirtualne Biuro);
 • 54 firmy funkcjonujące w Parku;
 • 66 firm powstałych w wyniku realizacji projektów;
 • 15 850 osób odwiedziło EduPark;
 • 36 dzieci zapisanych do EduPrzedszkola;
 • Nowoczesna struktura serwerowa – Data Centre;
 • Laboratoria stworzone z podmiotami naukowymi (np. inteligentny monitoring);

* dane z raportu działalności GPN-T za 2011 r

Dane kontaktowe:
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna SP. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3, 81-172 Gdańsk,
tel.: (0 58) 739 61 17
e-mail: office@gpnt.pl

Strona internetowa: www.gpnt.pl

  www.gdansk.pl