15.1 ºC
59.2 ºF
zachmurzenie całkowite, opady przelotne
A A A
...
QR Code

Układ drogowy w Gdańsku

Możliwość wykorzystania funduszy Unii Europejskiej otworzyła przed Gdańskiem szansę nadrobienia wieloletnich zaległości, m.in. w sferze infrastruktury. Skuteczność pozyskiwania tych środków w regionie gdańskim stała się pozytywnym wyróżnikiem spośród innych regionów w Polsce. Potrzeby jednak są duże. Dzięki swojemu położeniu Gdańsk stał się jednym z najważniejszych skrzyżowań na trasach wiodących z południa na północ i ze wschodu na zachód kontynentu. Leży na przecięciu korytarza IA (Ryga - Kaliningrad - Gdańsk) jako odgałęzienie Korytarza I (Helsinki - Warszawa) oraz Korytarza VI (Gdańsk - Katowice - Żylina). Powoduje to, że ruch w mieście już teraz jest bardzo duży i z każdym rokiem będzie się zwiększał. Obecnie istniejąca infrastruktura drogowa jest niewystarczająca aby obsłużyć taką masę pojazdów. Drugą jej wadą jest to, że główne szlaki komunikacyjne przebiegają przez samo centrum miasta, gdzie nie ma już możliwości zwiększenia przepustowości. Powoduje to korki oraz zwiększone zanieczyszczenie środowiska.
Aby zmienić tą sytuację, dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z programów rozwojowych Unii Europejskiej, Gdańsk opracował plany rozbudowy sieci drogowej tworząc tak zwaną główną ramę komunikacyjną Gdańska, która po realizacji znacznie odciąży obecną główną oś jaką stanowi al. Grunwaldzka i al. Zwycięstwa. Rama ma składać się z Obwodnicy Południowej Trójmiasta, Trasy Sucharskiego i Słowackiego, aż do Obwodnicy Zachodniej, wraz z poprzecznymi dojazdami, i lotniska im. Lecha Wałęsy.


OBWODNICA POŁUDNIOWA
Obwodnica Południowa to jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji drogowych w mieście. Pozwoli ona pojazdom jadącym przez Gdańsk tylko tranzytem ominąć śródmieście oraz nowo wybudowane osiedla w południowej części miasta. Usprawni też komunikację pomiędzy Obwodnicą Trójmiasta i autostradą A1 a terenami portowymi. Droga odciąży centrum miasta i umożliwi szybki wyjazd z portu przez Trasę Sucharskiego. Obwodnica Południowa skieruje także ruch z dróg krajowych 1 i 7 na drogę ekspresową S6 (Obwodnica Trójmiasta). Szacuje się, że dzięki tej Obwodnicy codziennie do centrum Gdańska wjedzie o 40 tys. samochodów mniej. Do realizacji tego projektu konieczne będzie wybudowanie nowego mostu na Motławie. Koszt szacowany jest na około 900 mln zł. Obwodnica powinna być gotowa w 2011 roku.


TRASA SUCHARSKIEGO
Projektowana Trasa Sucharskiego w obszarze miasta Gdańska przebiega z południowego wschodu na północny zachód. Stwarza możliwość sprawnego połączenia obszarów położonych w przybrzeżnej części miasta z zewnętrznym układem drogowym Metropolii Zatoki Gdańskiej. Trasa Sucharskiego jest także elementem głównych powiązań wewnętrznych miasta. Ta prawie 10-kilometrowa, bezkolizyjna trasa, warz z tunelem pod Martwą Wisłą, jest bardzo ważna dla rozwoju miasta i terenów przemysłowych położonych w pobliżu Portu Północnego. Nowa trasa poprawi komunikacje w mieście przez połączenie z Obwodnicą Południową Gdańska, a dalej z autostradą A1 i drogą ekspresową S6 i drogą krajową S7. Usprawni to tranzyt towarów, zwłaszcza kontenerów, obsługiwanych przez głębokowodny terminal kontenerowy oraz wielkie centrum logistyczne, którego budowa planowana jest w jego sąsiedztwie. Trasa Sucharskiego będzie drogą o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu, z ograniczeniem dostępności tylko w skrzyżowaniach dwupoziomowych z drogami i ulicami układu poprzecznego. W ramach trasy planowana jest także budowa tunelu pod Martwą Wisłą, który połączy drogi krajowe z portem wewnętrznym (Nowy Port), a także układem drogowym w okolicach nowego stadionu w letnicy. Większość prac ma być wykonana jeszcze przed EURO 2012, jednak całość prac zakończona będzie dopiero po roku 2012. Całkowity koszt budowy trasy to 1,3 mld zł, z czego 1,1 mld zł pochodzić będzie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" w obszarze transportu morskiego.
Trasa Sucharskiego będąc fragmentem regionalnego i miejskiego układu drogowego występuje jako element następujących ciągów drogowych:

  1. w regionalnym układzie, poprzez planowane połączenie z Obwodnicą Południową uzyskuje powiązanie terenów portowych z obecnie już budowaną, jako przedłużenie Obwodnicy Trójmiejskiej, autostradą A1. W ten sposób możliwe będzie:
  2. stworzenie w Porcie Gdańsk węzła transportowego łączącego autostrady morskie południowego Bałtyku z transeuropejską siecią drogową,
  3. wyprowadzenie ruchu ciężkiego i tranzytowego z ominięciem Śródmieścia w kierunku wschodnim (m. in. Warszawa, Elbląg), południowym (Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Katowice) i zachodnim (Słupsk, Koszalin).
  4. w miejskim układzie, poprzez połączenie z "Drogą Zieloną" i ciągiem "Nowej Spacerowej" z zachodnią Obwodnicą Trójmiasta, razem z Obwodnicą Południową Gdańska będzie tworzyć główną ramę komunikacyjną Gdańska.


MODERNIZACJA UL. SŁOWACKIEGO
Przebudowa ulicy Słowackiego jest niezbędna dla poprawy komunikacji pomiędzy centrum Gdańska, a portem lotniczym w Gdańsku Rębiechowie. Modernizacja obejmuje 2 odcinki:


• od nowego terminalu pasażerskiego do Obwodnicy Trójmiasta
• od ul. Potokowej do skrzyżowania z ul. Hallera


Koszt inwestycji szacowany jest na 350 mln zł, z czego 75% będą stanowiły środki pozyskane z UE. Ponieważ jest to jedna z najważniejszych inwestycji łączących się bezpośrednio z EURO 2012 planowany czas zakończenia modernizacji określony jest na koniec roku 2011.


TRASA W-Z
Budowa ostatniego odcinka trasy W-Z (al. Armii Krajowej) pozwoli na lepsze połączenie centrum Gdańska z dzielnicami południowymi oraz Obwodnicą Trójmiasta. Na tą trasę przeniesie się niemal cały, odbywający się obecnie na ul. Kartuskiej ruch. Na końcu trasy, w miejscy skrzyżowania z Obwodnicą zostanie przebudowany węzeł Karczemki, który zostanie rozbudowany do pełnego węzła autostradowego. Inwestycja ta ma się zakończyć do 2011 roku.
Przebudowa obejmie także początkowy fragment trasy W-Z - Węzeł Unii Europejskiej - znajdujący się na skrzyżowaniu ul. Okopowej, Podwala Przedmiejskiego i al. Armii Krajowej. Jest to miejsce przecinania się dróg krajowych S1 i S7. Przebudowa węzła przyczyni się do poprawy płynności ruchu samochodowego i tramwajowego, ale podniesie także nośność dróg i wiaduktów, w tym wiaduktu nad torami kolejowymi, pod którym zbudowany będzie nowy przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej. Przebudowa ma się zakończyć do roku 2012. Jej koszt szacowany jest na niemal 140 mln zł, z czego 90 mln zł ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej.


OBWODNICA TRÓJMIASTA
Modernizacja węzła Karczemki zostanie połączona z przebudową całego okolicznego odcinka Obwodnicy (al. Kazimierza Jagiellończyka). Obecnie węzeł leży w pobliżu dwóch innych: wyjazdu z hipermarketu Auchan i węzła Matarnia, gdzie obwodnica krzyżuje się z prowadzącą na lotnisko ul . Słowackiego. Obecnie jest to najbardziej zatłoczony odcinek trójmiejskiej obwodnicy i nawet obecne trzy pasy w kierunku do Gdyni nie zawsze wystarczają do tego aby ruch był płynny. Modernizacja obejmie dobudowanie kolejnych pasów, tak aby było po cztery pasy w każdym kierunku oraz dodatkowa jezdnia pozwalająca na dojazd do stacji benzynowej oraz centrum handlowego Matarnia. Wszystkie prace mają zostać ukończone do 2012 roku.
Możliwa jest także modernizacja kolejnego odcinka Obwodnicy: od węzła Matarnia do Osowej. Jest to jednak uzależnione od przyszłego przebiegu Trasy Lęborskiej łączącej Gdańska ze Słupskiem. Jeśli okaże się, że nowa droga będzie łączyła się z Obwodnicą na węźle Owczarnia, wtedy na całym tym odcinku powstanie trzeci pas ruchu. Jeśli uda się te plany zrealizować, trasa Lęborska jak i przebudowa Obwodnicy zakończą się w 2013 roku.

Maciej Hypś

    www.gdansk.pl