Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Dyrektor: Andrzej Trojanowski

ul. Długi Targ 39/40
80-831 Gdańsk
pokój nr 410
tel.: +48 58 526 81 00
fax: +48 58 526 81 69

Sekretariat:

Dorota Kierat, pokój 409, tel. 58 526 81 00

Poczta elektroniczna sekretariatu: bps@gdansk.gda.pl

Biuro składa się z:

 • Referatu Sportu
 • Referatu Imprez Sportowych

Kierownik Referatu Sportu: Adam Maksim

ul. Długi Targ 39/40
80-831 Gdańsk
pokój nr 405
nr wew. 8105
tel.: +48 58 526 81 05
fax: +48 58 526 81 69

Pracownicy:

Jadwiga Araszkiewicz, pokój 407, tel. 58 526 81 26
Iwona Karwowska, pokój 405, tel. 58 526 81 55
Ilona Kmiecik, pokój 404, tel. 58 526 81 02
Krystyna Serafin, pokój 407, tel. 58 526 81 33
Lucyna Szaraniec, pokój 407, tel. 58 526 81 36
Krzysztof Guzowski, pokój 402, tel. 58 526 81 08
Andrzej Radomski, pokój 401B, tel. 58 526 81 23

Do zadań Referatu Sportu należy:

 1. współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, 
 2. współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej,
 3. opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska,
 4. prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu,
 5. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi,
 6. prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo – rekreacyjnych na terenie Gdańska,
 7. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych z siedzibą w Gdańsku,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz związków sportowych z siedzibą w Gdańsku, których statuty nie przewidują  prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska,
 10. organizacja i koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców,
 11. koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu,
 12. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami kultury fizycznej  z siedzibą w Gdańsku w trybie przepisów ustawy o fundacjach,
 13. obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu,
 14. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem umów i rozliczaniem  dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu,
 15. / planowanie budżetu referatu i jego realizacja.

Kierownik Referatu Imprez Sportowych: Marcin Sylwańczyk

ul. Długi Targ 39/40
80-831 Gdańsk
pokój nr 408
nr wew. 8104
tel: +48 58 526 81 04
fax: +48 58 526 81 69

Pracownicy:
Natalia Melzacka, pokój 409, tel. 58 526 81 09
Alicja Wieczorek, pokój 401B, tel. 58 526 81 11
Mateusz Wojewoda, pok 401B, tel. 58 526 81 01

Do zadań Referatu Imprez Sportowych należy:

 1. organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - kulturalnym na terenie Miasta,
 2. tworzenie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych,
 3. inicjowanie imprez sportowych o charakterze masowym zarówno lokalnych jak i o randze krajowej lub międzynarodowej,
 4. koordynowanie prac związanych z organizacją przez Miasto imprez sportowych o charakterze masowym,
 5. prowadzenie banku danych o imprezach sportowych w Mieście,
 6. planowanie budżetu referatu i jego realizacja.

Samodzielne Stanowisko Pracy - ds. spraw budżetu i  finansów
ul. Długi Targ 39/40
80-831 Gdańsk
Anna Raszeja, pokój 404, tel. 58 526 81 32


Ostania modyfikacja: 10.02.2016 12:44
wiecej informacji »