Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Formularze do pobrania:
PDF
194 KB
DOC
138 KB
PDF
177 KB
DOC
132 KB
PDF
157 KB
DOC
131 KB
PDF
211 KB
DOC
168 KB
PDF
184 KB
DOC
187 KB
PDF
258 KB
DOC
131 KB
PDF
257 KB
DOC
133 KB
PDF
236 KB
DOC
133 KB
PDF
226 KB
DOC
151 KB
DOC
260 KB
DOC
257 KB
DOC
256 KB
DOC
256 KB
DOC
67 KB
DOC
36 KB
Rezerwacja wizyty:
- nie dotyczy -
Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zapoznania się z warunkami złożenia dokumentów przez Internet proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Gdańsku".
Wymagane dokumenty:
Wypełniona deklaracja podatkowa na dany rok podatkowy.
Opłata skarbowa:
- nie dotyczy -
Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -
Termin i sposób załatwiania:
W terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów.
Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Wymiaru Podatków
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 248
tel.: +48 58 323 62 48
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni.
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 894),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
  • obowiązujące uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdańska - obowiązujące na każdy rok podatkowy.
Inne informacje:
O wszelkich zmianach / powierzchnia, sposób użytkowania, zmiana właściciela, adres zamieszkania / podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Uwaga! Przy wypełnianiu dokumentu formacie DOC prosimy o zachowanie struktury pliku.

Zobacz również: Podatki i opłaty lokalne [ podatek od nieruchomości ]

Uwaga
Do deklaracji na podatek od nieruchomości (druk DN-1) należy wypełnić załącznik ZN-1 (dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu), a w przypadku posiadania gruntów, budynków lub budowli podlegających zwolnieniu załącznik ZN-2 (dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości).