Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
Procedury urzędowe

Informacje dla wybranej procedury

Nazwa procedury
Wymiana prawa jazdy wydanego do 30 czerwca 1999r.
Formularze do pobrania:
PDF
4897 KB
Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

albo skorzystaj z telefonicznej rezerwacji: 58 323 71 97

Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
Wymagane dokumenty:
Wymiana prawa jazdy:
 • wniosek,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • fotografia /wymiary 3,5 na 4,5 cm/ *,
 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

*Wyraźna aktualna i kolorowa fotografia przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie tożsamości tej osoby.
Opłata skarbowa:
- nie dotyczy -
Opłaty administracyjne:
Opłata:
 • za wydanie prawa jazdy - 100 zł
 • ewidencyjna - 0,50 zł


Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna za ...")
Termin i sposób załatwiania:
Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie-czas oczekiwania - około trzech tygodni.
Miejsce złożenia dokumentów:
ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 21, 22
tel. 58 323 69 31, 32

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 8, 9, 10, 11
tel. 58 323 71 54 do 57

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Praw Jazdy
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
tel. 58 323 71 36, 60
e-mail: rpj@gdansk.gda.pl
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia z 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1005 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r., poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015 r., poz. 681).
Inne informacje:
- nie dotyczy -