Urząd Miejski w Gdańsku

www.bip.gdansk.pl
Procedury urzędowe

Procedury urzędowe w podziale wydziałowym


Zmień widok wyświetlania na


GRUNTY

 Ewidencja gruntów Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoKLASYFIKACJA GLEBOZNAWCZA

MAPA

NAZWY ULIC I NADANIE ADRESU

NIERUCHOMOŚCI

 Informacja o nieruchomości Podział nieruchomości Rozgraniczenie nieruchomościPROWADZENIE PZGiK

UZGADNIANIE PROJEKTÓW I PLANÓW