Urząd Miejski w Gdańsku - wersja BETA

www.bip.gdansk.pl
zobacz więcej
Procedury urzędowe

Procedury urzędowe w podziale wydziałowym


Zmień widok wyświetlania na


GRUNTY

 Ewidencja gruntów Wpis i wyrys z ewidencji gruntówKLASYFIKACJA GLEBOZNAWCZA

MAPA

NAZWY ULIC I NADANIE ADRESU

NIERUCHOMOŚCI

 Informacja o nieruchomości Podział nieruchomości Rozgraniczenie nieruchomościPROWADZENIE PZGiK

UZGADNIANIE PROJEKTÓW I PLANÓW